Vestuves planavo ir dekoravo – MARRY.LT (erin-gordon.com).

?vent?s vieta – U?ven?io dvaro malūnas (http://uzvenciomalunas.lt/lt/).

Dekoracijas ?am?ino http://www.paradoksas.lt/.

Saldumynai – Saldus sapnas.