VESTUVI? PLANAVIMAS IR DEKORAVIMAS

portrait-woman

Sandra

Esu ?ven?i? planuotoja ir MARRY.LT ?kūr?ja. Nuo?ird?iai myliu savo darb?, tod?l kiekvienoje ?vent?je stengiuosi sukurti ka?k? naujo, originalaus ir nepakartojamo. Esu ?sitikinusi, kad kiekviena pora yra individuali, tod?l ir sprendimai parenkami skirtingi, atsi?velgiant ? kiekvieno i? Jūs? norus, turim? vizij? ir lūkes?ius. Palikite organizacinius rūpes?ius mums ir gal?site m?gautis kiekviena ?vent?s akimirka.

portrait-man

Kontaktai

Skambinkite +37068397198

儿媳妇苏韵张大民免费阅读Ra?ykite info@marry.lt

Meil? nepriver?ia suktis pasaulio. Ji yra tai, d?l ko sukasi pasaulis.

~ F. D?onsas?~

MūS? DARBAI

BLOGO NAUJIENOS!